Informácie o mne..

   Som obyčajný človek ako každý jeden z Vás. Narodil som sa v robotníckej rodine v roku 1966, mám 50 rokov. Som invalidný dôchodca.

   Navštevoval som ZŠ Slobody 1, KOŠICE; SOU Strojárske, Strojárenská 3, KOŠICE a SOU Strojárske, PRAKOVCE a mám ukončené rôzne rekvalifikačné kurzy. Pracoval som na rôznych miestach a pozíciách v U.S. Steel (VSŽ), Železnici, v Bani OKD Ostrava a na Stavbách začínajúc ako pomocný robotník, živnostník a skončením vo funkcii Stavby Vedúci. Viac ako 13 rokov som strávil cestovaním a pracou v zahraničí, ako väčšina mladých ľudí v dnešnej dobe, pretože je nedostatok pracovnej príležitosti na úrovni. Ovládam svoj materinský jazyk slovenčina, ďalej sú to ktoré ovládam plynulo španielčina, čeština, ruština a poľština, dorozumiem sa s Talianom, Portugalcom, ale aj s Nemcom a Angličanom.

   Som obyčajný bežný človek našej Slovenskej republiky, som jeden z Vás, ktorý aj zostane jeden z Vás. Poznal som život z každej stránky aj z dobrej a aj z tej zlej. Možno moju tvár niektorý spoznáte z TV, kde som bol medializovaný kvôli zlej sociálnej situácii https://www.youtube.com/watch?v=hOFiK0ks_e4. Pracoval som v zahraničí ako Stavebný majster a Stavby vedúci, kde som prekonal mozgovú príhodu a zamestnávateľ po dlhom mojom maródovaní ukončil so mnou pracovný pomer. Na základe môjho zdravotného stavu som sa vrátil na Slovensko a požiadal na ÚPSVaR SR o dávku nezamestnanosti a Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok, dávka v nezamestnanosti mi bola zamietnutá, lebo mi chýbalo 8 dní do troch rokov z posledných 4 rokoch, tak som si požiadal o dávku v hmotnej núdzi, ktorá mi bola zamietnutá, lebo príjem sme s priateľkou mali vyšší o 0,60 eura ako je povolená dávka v hmotnej núdzi, chcem podotknúť, že náš spoločný príjem bol rodičovský príspevok 165,80 eur, až po zmedializovaní môjho životného príbehu, som mal nárok na invalidný dôchodok a ostatné dávky. Medzi tým sa mi narodil syn a dostal som druhú mozgovú príhodu, ktorú vďaka synovi a silnej vôli prekonávam.

V roku 2012 som kandidoval za poslanca do NR SR za Stranu 99% Občiansky hlas, kde bol na našu stranu tesne pred voľbami urobený podraz z vládných strán.  https://www.topky.sk/se/1000108/99----obciansky-hlas

V roku 2014 som kandidoval ako Nezávislý kandidát na Prezidenta SR, kde som svoju kandidatúru stiahol.  https://www.teraz.sk/slovensko/leonid-chovanec-volby-prezident/69699-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=2

 

 

S pozdravom ostáva  Leonid CHOVANEC

 

 

Vznik tejto stránky je za účelom, aby sa občania SR oboznámili s mojou osobou.

 

Moji užívatelia

Užívatelia tejto stránky by mali byť všetci občania Slovenskej Republiky, ktorí majú záujem o zmenu v SR, bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti.